Ubezpieczenie życia i zdrowia

ubezpieczenia

Ubezpieczenia na życie i na zdrowie jest to ochrona w razie problemów zdrowotnych lub nieszczęśliwych wypadków.

Możesz liczyć na pomoc gdy np.:
- trafisz do szpitala – zwrot kosztów pobytu
- potrzebne są pilne wizyty u specjalistów
- potrzebujesz badania specjalistycznego
- wsparcie po operacji chirurgicznej
- zabezpieczenie przyszłości dziecka